Jessica Borg

Min kollega och samarbetspartner

Jessica Borg

Mitt namn är Jessica Borg och jag är socionom sedan år 2009. Jag är vidareutbildad inom ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och läser nu en grundläggande psykoterapi utbildning, inriktning KBT (Kognitiv Beteende Terapi).


Jag söker enskilda klienter som vill gå i samtal i cirka 10-15 tillfällen inom ramen för utbildningen. Samtalen kommer att filmas (det är jag som ska utvärderas, inte klienten) och vissa delar visas upp med handledare.

Samtalen är gratis!


Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta behandlande, framför allt med personer med substanssyndrom samt anhöriga och har arbetat inom socialtjänsten, privat regi och både på behandlingshem och inom öppenvård. Jag har haft glädjen att få bygga upp en verksamhet från grunden med alla utmaningar det innebär och även i flera år arbetat som chef.  


Kontakta mig via mail:

jessiegraceborg@gmail.com