Videoklipp

Videoklipp

Dr. Edward Tronick: Still Face Experiment


Ett videoklipp om samspel mellan förälder och barn. Viktigt att vara medveten om då vi idag lever i en värld full av mobiltelefoner och att vi föräldrar många gånger har fullt upp med vad som händer på sociala forum och glömmer bort samspelet med våra barn.Simpsons: Family Therapy


Ett skämtsamt videoklipp då Familjen Simpson går i Familjeterapi. Familjeterapeuten kan ses göra ett annat fel, men han åstadkommer trots allt det som är viktigast, att familjen förs samman (genom att få en gemensam "fiende") och skrattar tillsammans:


W. Keith Campbell: The psychology of narcissism


Det kan i en relation vara väldigt svårt att leva tillsammans med en partner eller en förälder som lider av narcissism då denne antingen framhäver sig som fullkomlig och i andra fall som att personer i omgivningen enbart vill denne illa. Här är ett intressant och beskrivande videoklipp (TED talk) om Narcissism samt en länk om man vill läsa mer om personlighetsstörningar.

"Personlighetsstörning"

Spoken Word Poet: The Only Reason We're Alive


Se denna fina film om att åldras tillsammans, bevara kärleken och dela minnen, skratt och glädje. Förhoppningsvis kan jag hjälpa de par som jag träffar att få uppleva denna långvariga kärlek tillsammans. En kärlek som växt sig starkare då man tillsammans kämpat sig igenom livets olika utmaningar och vandrat över mållinjerna hand i hand.

Brené Brown: Listening to shame


Två starka känslor som ofta ligger till grund för varför par söker sig till mig är skam och skuld. Skam (ex. jag är dum) och skuld (ex. jag har gjort något dumt) beskrivs oftast tillsammans, men skammen är den känsla som är svårast att ta sig igenom. För att beskriva känslan av skam i en relation så behöver vi visa oss sårbara, vilket många gånger kan vara väldigt svårt. I detta videoklipp (TED talks) så beskriver Brené Brown sårbarhet, skam och skuld på ett bra sätt.


Esther Perel: Why Happy Couples Cheat


Som parterapeut får man ofta höra beskrivningar om längtan efter närhet och sex och hur dessa två närliggande beskrivningar många gånger blivit ett bekymmer för paret. Ibland har längtan efter den kraftfulla nyförälskelsen, åtrån eller (k)åtrån, som den ibland borde benämnas, lett till otrohet. Här bjuder TED Talks på en intressant beskrivning om otrohet.

Svensk text.

Dr. Sue Johnson: Soothing the Threatened Brain


När man känner sig ledsen och nedstämd så söker vi ofta tröst hos dem som vi känner oss trygga med. Som litet barn är det oftast en förälder, farförälder eller annan trygg vuxen. I vuxen ålder så söker vi oftast trygghet hos vår partner. Att få en kram, krypa ihop som ett litet barn i sin partners famn eller få hålla en hand när vi känner oss rädda eller oroliga får oss att känna oss trygga. Detta videoklipp visar det experiment som man gjort i EFT (Emotionell Fokuserad parterapi), för att se vilken skillnad en trygg relation kan ha då vi står inför rädsla/oro/smärta.

It's not about the nail


Ett skämtsamt videoklipp kopplat till den generella bilden gällande hur män och kvinnor hanterar olika svårigheter. Den generella bilden är att mannen vill komma med en lösning och kvinnan vill känna sig lyssnad på.

Falling Letters (Bokstavsbarn)


En fin kortfilm om hur det kan vara för ett barn med diagnosen ADHD.

Brené Brown: Empathy


Empati och sympati är ofta ord som vi kopplar samman med att bry sig om en annan människa för att i sin tur skapa en god relation. Men vad innebär egentligen dessa ord som många gånger sägs i samma mening - Det är viktigt att man kan visa både sympati och empati. Här ett kort videoklipp om skillnaden med att visa empati och sympati.

Alfred & Shadow: A short story about emotions


Vi bär alla med oss känslor från barndom vilka påverkar oss i relationen till andra resten av livet. Men det är aldrig för sent att börja förstå sina känslor, sortera bland dem och sedan förändra dem.

Big Think: How Childhood Trauma Can Make You A Sick Adult


Intressant videoklipp om hur traumatiska upplevelser i barndomen kan påverka dig både psykiskt och fysiskt i vuxen ålder:

Mark Gungor: A Tale of Two Brains


Ett skämtsamt videoklipp som beskriver skillnaden på mannens och kvinnans hjärna samt hur vi förväntas vilja bemöta och bemötas av varandra vid stressade situationer. Detta är ofta återkommande tema vid mina parterapier, dvs att mannen och kvinnan inte känner att de förstår varandra. Mannen känner sig otillräcklig och kvinnan inte lyssnad på, mannen vill hjälpa kvinnan genom att komma med en lösning medan kvinnan vill bli lyssnad på och prata om bekymret, men lösningen är inte det viktigaste. Behovet av närhet och/eller sex m.m. Så utifrån min uppfattning är vi generellt olika, men dessa olikheter kan vi använda för att lära känna oss själva, varandra och fina en fungerande och kärleksfull balans i relationen.

Jag mår bra


Jag vill tipsa er om riksorganisationen ATSU vars mål med sin verksamhet är att rehabiliteringsmöjligheterna för de sexuellt utnyttjade och deras anhöriga skall förbättras. På deras hemsida finner ni information om intressant litteratur, länkar till olika hjälporganisationer, råd till dig som blivit utsatt eller till dig som har någon i din närhet som blivit utsatt m.m. Tryck på länken nedan:

Riksorganisationen ATSU.

Dr. Sue Johnson: Hold me tight


I mitt arbete med mina par så är utgår jag från utvalda delar i metoden EFT (Emotionell fokuserad parterapi). En metod som utgår från våra upplevelser från barndom (Anknytning) och hur dessa upplevelser påverkar relationen till vår partner och andra personer i vår närhet i dag. Sue Johnson som är grundaren av EFT har skrivit en bok

som heter "Håll om mig", och här beskriver hon kort bokens innehåll. Nedan finns en

länk till OrdGlob Förlag som säljer boken, vilken är läsvärd för både par och de som arbetar med parterapi.

OrdGlob Förlag

Stärk er kärleksrelation


Ge din partner fem timmar av din vecka för att stärka er kärleksrelation. Många par som jag träffar säger att de vill avsätta tid till deras kärleksrelation men att de inte har tid eller väljer att göra andra viktiga(re) saker. Men med små medel kan ni åstadkomma stora förändringar. Ett första steg i denna riktning kan vara att följa dessa fem uppgifter. Detta videoklipp är inspirerat av John Gottmans "De fem magiska timmarna".

Eva och Johan, en film om svartsjuka och våld i nära relationer


Detta videoklipp visar hur svartsjuka kan visa sig i nära relationer och hur denna svartsjuka i värsta fall kan leda till våld. Flera av de par som jag träffar kan beskriva oro över att deras partner inte älskar dem, kanske vill lämna relationen och kanske redan har skapat tycke för någon annan. Att känna en viss del oro i relationen tycker jag är positivt för det får oss att göra det där lilla extra för varandra och inte hamna i att man som par tar varandra för givet, vilket jag anser är negativt för en kärleksrelation. Men när denna oro övergår till svartsjuka och man på olika sätt börjar begränsa varandras frihet bör man vända sig till någon vän eller ta professionell hjälp. Det kan vara svårt att se varningssignalerna då svartsjukan oftast inte visar direkt utan är förklädd i kärleksbeskrivningar. Denna kortfilm ger er en bild av hur det kan se ut.

John Gottman: The seven principles for making marriage work


Jag ger ofta mina klienter rådet att läsa och utföra övningarna i John Gottmans bok "Sju gyllene regler för en lycklig kärleksrelation". Även lyckliga par som levt tillsammans flera år eller par som är nyförälskade kan använda sig av denna bok. Varje kapitel beskriver vad man som par bör tänka på för att bibehålla eller stärka sin relation och avslutas med några övningar. Detta videoklipp beskriver kortfattat de sju reglerna som John kom fram till efter gedigen forskning på par i sitt kärlekslabb.

Dr. Sue Johnson: The new frontier of sex & intimacy


Sex och närhet är två väldigt viktiga ingredienser i en lycklig kärleksrelation. Men för att att dessa två ingredienser ska göra sig som bäst behövs en trygg grund. Ju tryggare du är i relationen desto bättre sex och närhet får ni, och ju bättre sex och närhet ni har desto tryggare blir ni i relationen (synkroniserat sex).


"It´s an amazing act of coordination. It takes at least as much attention as a couple putting together an assembling piece of IKEA furniture, BUT it´s a lot more fun" citat av Sue Johnson.

Circle of Security Animation: Good Enough


För att ett barn ska våga utforska omvärlden och dela både framgång och motgång behöver de känna sig trygga. Denna trygghet får barnet genom att dennes omsorgsperson(er) uppmuntrar dem att utforska och finns där för dem om de stöter på hinder. Omsorgspersonen blir en "trygg bas" som barnet utgår från och en "säker hamn" att återvända till. Och kom ihåg det finns inga perfekta föräldrar, alla gör vi fel ibland, sträva efter att vara tillräckligt bra:)

Robert Waldinger: The Good Life


Se denna korta föreläsning från TED talk om vad som gör oss lyckliga i livet. Resultatet från en longitudinell studie över flera decennier med flera tusen deltagare med olika grundförutsättningar i livet. Det går att välja svensk textning.


Jag delar även ett talande citat av Dalai Lama där han svara på vad som förvånar honom mest:

"Människan. Hon offrar hälsan för att tjäna pengar, sedan offrar hon pengar för att få tillbaka hälsan. Hon är så angelägen om sin framtid att hon inte njuter av nuet. Följden blir att hon inte lever i nuet och inte heller i framtiden. Hon lever som om hon aldrig ska dö och så dör hon utan att någonsin ha levt"


svensk text.

Simon Sinek: Millennials in the Workplace


Se detta intressanta och viktiga videoklipp om hur dagens barn/ungdomar/unga vuxna (även vi vuxna) påverkats av föräldrars förhållningssätt, den tekniska utvecklingen och detta kopplat till uppfattningen om oss själva och andra.

The Importance of Empathy


En kort men viktigt film om empati och hur vi kan utveckla denna förmåga, visa intresse för andra, minska konflikter och rädslor för andra medmänniskor. Delen om hur vi kan kommunicera med varandra passar bra med de känslor som många gånger beskrivs av de par som jag träffar. Många gånger känner sig kvinnan inte lyssnad på och mannen känner sig otillräcklig och vad han än gör så är det inte tillräckligt. Ta er tid, lyssna på varandra och ha inte för snabbt med att svara (eller för mannens del komma med din lösning på kvinnans beskrivning).

Michele Weiner-Davis: The sex-starved marriage


SEX och närhet, ett återkommande tema då jag träffar min par. Den generella beskrivningen är att den ena (oftast kvinnan) säger - Ger du mig närhet så leder det till att jag vill ha mer sex, och den andre (oftast mannen) säger - Har vi sex så kommer jag ge dig mer närhet, och så leder detta till en kamp om vem som ska ta första steget.

Jag brukar säga att sex och närhet är det som gör oss till ett par, utan sex är vi föräldrar och vänner, men för att nå en balans i relationen behöver vi lyssna in och förstå varandras behov.

AMAZING THINGS HAPPEN: Autism


Jag har genom åren träffat både föräldrar som har barn med autism och arbetat med barnet/ungdomen i och utanför samtalsrummet. Det kan vara både intressant och krävande, men främst ett trevligt möte, speciellt då jag och barnet/ungdomen lärt känna varandra. Jag minns ett fint möte med en pojke som tyckte det var spännande när jag använde ironi. Han hade svårt att förstå ironi, men lärde sig hur jag talade och såg ut när jag sa något ironiskt. Den första känslan han fick när jag sa något ironiskt var känna oro, sen hörde han och såg på mig att det var ironi, skrattade och sa en gång till. Han beskrev det som att åka karusell. Ironi fungerade för oss eftersom att vi lärt känna varandra, men i ett annat sammanhang skulle han till en början ha svårt att tyda denna sorts kommunikation.

Jag vill dela med mig av detta videoklipp som på ett fint och bra sätt beskriver autism.

Kära pappa


En gripande kortfilm om hur viktigt det är att vi pappor, och män överlag, är medvetna om hur vi förhåller oss till sexistiska skämt och kränkande beskrivningar om tjejer. Att i vårt möte med unga killar, både privat och i arbete, själva är medvetna och göra killarna medvetna om att deras valda ord är så mycket mer än bara ett ord.

STIFTELSEN ALLMÄNNA BARNHUSET:

När någon gjort dig illa


Jag vill dela ett bra och informativt videoklipp till er som arbetar med barn. Det är viktigt för barn att veta var de ska vända sig om de på olika sätt blir behandlade illa.

THE GOTTMAN INSTITUTE:

The easiest way to improve your relationship


Från ett logisk perspektiv kan det ses som ett enkelt sätt att stärka relationen genom att vända sig emot vår partner istället för att vända sig i från. Men när vi inte känner oss älskade eller känner oss kritiserad och dålig som person väljer vi vid tillfällen att visa ointresse för vår partner. Egentligen inte för att vi inte bryr oss om vår partner utan för att vi genom vårt agerande vill få den andra att förstå att vi är missnöjda över något. Som paret där den ena säger - Det är lika bra att vi separerar! och att denne egentligen hoppas på svaret - Nej, jag vill inte separera för jag älskar dig och vill leva med dig resten av våra liv! Vad som egentligen sägs med det indirekta hotet är - Just nu känner jag mig inte sedd och blir orolig över att du inte älskar mig!
Oftast har vi rätt bra koll på vad vi borde göra i olika situationer, men känslan i stunden övervinner logiken!

NADINE BURKE HARRIS: Hur barndomstrauma påverkar hälsan genom hela livet


Jag dela denna intressanta och mycket viktiga TEDföreläsning om hur traumatiska upplevelser i barndom påverkan vår framtida hälsa.

THE ATTACHMENT THEORY: How childhood affects life


Jag vill dela med mig av ett intressant videoklipp om de fyra anknytningsmönsterna och hur våra tidiga upplevelser av hur vi blivit bemötta av vuxna i vår närhet påverkar vårt fortsatta liv på olika sätt. Våra anknytningsmönster utvecklas särskilt under de första levnadsåren, men befästs eller förändras av erfarenheter under hela uppväxten. Här får ni möta familjen Smith och deras fyra barn.

VIMEO: Playing house


Jag delar denna animerade kortfilm om två barn som leker "familjeliv". En talande film om hur barns verklighet blir en del av deras lek. Barnens beteenden och ageranden är oftast en reaktion på deras egna erfarenheter och känslor. Det är i leken som vi vuxna kan finna en förståelse för hur barnen mår bakom den lekfulla fasaden.

Carl Jung´s Theory on Introvert, Extraverts and Ambiverts


Jag delar denna intressanta video som på ett bra sätt beskriver skillnaden mellan en person som är Extrovert och en som är Introvert. Jag kan även rekommendera Marita Lynard​ bok "Kärlek, när introverta och extroverta möts" där jag har äran att delge mina tankar i ett av kapitlen.

Thames Valley Police, Tea and Concent


Jag vill dela detta videoklipp som på ett bra sätt beskriver vad samtycke innebär, både för en kopp te eller sex. Något som kan tänkas vara väldigt lätt att förstå, men något som allt för många gånger verkar tolkas fel.

Esther Perel: The secret to desire in long-term relationship


Ett intressanta videoklipp om vår önskan av att känna oss trygga på samma gång som vi vill känna oss fria att utforska, känna samhörighet (vi) och behovet av självständighet (jag). Kontraster som kan vara både positiva och negativa för vår parrelation. Nedan finns en länk till min "trygghetscirkeln för par" som är omgjord utifrån perspektivet förälder/barn. Ester förklarar denna bild på ett bra sätt 14.30 in i videoklippet.

High Speed Internet Porn and the Experiment Generation


Jag vill dela denna trettio minuter långa/korta dokumentär om porrkonsumtionens påverkan på vår hjärna, psykiska och fysiska mående. En dokumentär som jag anser bör visas till unga killar, men även nå ut till vuxna män.

Se den, dela den!

Stiftelsen Allmänna  Barnhuset: 1000 kronorsloppet


Ett viktigt videoklipp om hur våra förutsättningar som barn påverkar våra möjligheter av att lyckas i livet. Ett videoklipp jag fick ta del av vid en utbildningsdag med fokus på arbetssättet BACKA BARNET. Läs mer om detta genom att klicka på texten.

Görel Fred: Framgångspodden avsnitt 446


Se denna intressanta och berörande intervjun med Görel Fred som talar om hur våra upplevelser från barndomen påverkar det lilla barnet och oss som vuxna barn. Den finns även som poddform.

Ett fint citat från intervjun "När sorgen börjar tina kommer den ut som vatten.


If Anything Happens I Love u (Netflix)


Jag vill dela detta fina och berörande videoklipp om sorgen att mista ett barn och hur detta påverkar den vuxna relationen. Att välja att närma sig varandra istället för att distansera sig och handskas med sorgen på egen hand.

Barndomens påverkan (Reflektion 1)


Jag vill dela detta berörande videoklipp som jag klippt ihop från dokumentären "HUMAN". Ett videoklipp som jag använder vid handledning m.m. för att låta deltagarna reflektera över barndomens påverkan i det fortsatta livet. Detta videoklipp visar jag först och sedan visar jag videoklipet nedan där ni får ta del av Iceman, en hitman för maffian i New York, och vad som fått honom till att kunna utföra alla de mord han utfört.

The Iceman Interview - Analysis of Kuklinski (Reflektion 2)


Jag vill dela detta videoklipp där vi får ta del av en psykologs beskrivning om anledning till att massmördaren Iceman formades till att bli den han blev och hur mycket barndomens uppleverlser påverkat denna utveckling. Detta videoklipp använder jag vid handledning m.m.