Samarbetspartners

Samarbetspartners

Familjeträdet

Familjeträdet är ett företag som har specialiserat sig på att möta bonusfamiljer. Företaget har från början byggt upp en verksamhet som har haft bonusfamiljen och dess utmaningar i fokus. Vi vet att du kan möta olika förväntningar, hinder och möjlighet som förälder och/eller bonusförälder i en ombildad familj. Vi riktar oss till dig som har barn i åldern 0-17 år och som lever i en bonusfamilj eller som är på väg in i en. Vi riktar oss även till dig som inte har egna barn men som lever i en bonusfamilj eller är på väg in i en.
Familjeträdet arbetar även med enskilda eller par som vill utveckla sin relation till sig själv eller till sin partner.


Varför du ska anlita oss?
Du ska anlita oss om du vill möta en person som har lång och fördjupad kunskap och erfarenhet av samtal med människor i kris och utveckling. Jag har kompetens och kunskap att möta människor utifrån deras behov och ge dem verktyg att själva förändra sin situation.


Länk till: Familjeträdet

Admira Kvinnohälsa i Lund

Vår barnmorskemottagning vill ge dig ett personligt, förtroendefullt bemötande, hög tillgänglighet, kontinuitet och medicinsk kompetens som vi vet är viktiga delar för att främja en trygg graviditet och förlossning.


Vi erbjuder bland annat mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och cellprovstagning. Besök gällande graviditet, preventivmedel och viss provtagning för könsjukdomar kostnadsfria, eftersom vi har avtal med Region Skåne. Vi är ett team med kompetenta och engagerade barnmorskor med lång erfarenhet inom området.


Länk till: Admira Kvinnohälsa

Barnmorskegruppen Öresund

Barnmorskegruppen Öresund har fem trivsamma mottagningar, Malmö Storgatan, Malmö Lilla Nygatan, Malmö Slottsstaden, Trelleborg och Vellinge.


När du är gravid hos oss får du möjlighet att ta del av ett unikt kostnadsfritt INSPIRATIONS-paket med föreläsningar inför förlossning och föräldraskap. Från och med 2020 erbjuder vi också profylaxkursen Föda Utan Rädsla kostnadsfritt. Du har din egen barnmorska genom hela graviditeten som finns tillgänglig för just dina behov. Vi har egen ultraljudsverksamhet så du gör dina ultraljud under graviditeten på någon av våra två ultraljudsmottagningar i Trelleborg och Malmö.


Knuten till verksamheten finns en medicinsk ansvarig läkare som är specialist i gynekologi och obstetrik. Vidare har vi ett nära samarbete med BVC som finns i samma lokaler på alla våra fem mottagningar. På mottagningarna i Trelleborg och Vellinge är vi också en del i en Familjecentral. Detta gör att vi kan erbjuda våra blivande föräldrapar "det lilla extra" under sin graviditetstid hos oss.
Förutom mödrahälsovård erbjuder vi preventivmedelsrådgivning, sexologmottagning, klimakteriemottagning och MammaMage-mottagning


Vi arbetar på uppdrag av region Skåne vilket innebär att all mödrahälsovård och preventivmedelsrådgivning är kostnadsfri.


Länk till: Barnmorskegruppen Öresund

SFSH Sveriges Förening för Systemteoretisk Handledning

Föreningens syfte

Syftet med föreningen är att gynna goda relationer, samarbete och med en sund konkurrens inom Handledaryrket. Vår filosofi är att vi behöver varandra.


Föreningens mål och målsättning

Föreningen arbetar med och har som målsättning att bevaka intressen i Systemteoretisk Handledning.

Föra diskussioner inom fältet för Systemteoretisk Handledning, tillvarata, sprida och bevaka forskning inom området.

Dessutom är föreningens målsättning att arbeta för att kunskaper inom det Systemteoretiska fältet sprids och vidareförmedlas i handledningssituationerna, vid konferenser och studiedagar.

Vår förhoppning är att vara en självklar samarbetspartners till uppdragsgivare.

Kultur kommer att vara ett givet inslag i föreningens verksamhet då Handledare bl.a. använder sig av kulturen som inspirationskälla i sitt yrke.


Föreningens visioner och filosofi

Vår grund- och inspirationskälla är det psykologiskt ekologiska perspektivet och synsättet. Detta innebär att man beaktar samspelet mellan miljö och individ, miljö och grupp, den sociala och geografiska miljöns inverkan på människors självuppfattning och självkänsla.

Vid sidan om detta ska vi verka för och fokusera kring olika genusfrågor, med en naturlig koppling till HBTQ-teman, samt mångkulturella perspektiv.


Länk till: SFSH

Ommej

Ommej är en gratis app där du som är barn eller ungdom kan berätta om hur du verkligen har det. Appen frågar dig om alla möjliga saker i ditt liv och du kan svara när och var du vill. Du bestämmer själv om du vill dela dina svar och vem som ska få se dem. Ommej visar också vägen till hjälp och stöd, ifall du känner att du behöver det. 


Länk till: Ommej