Generationssamtal

Välkommen till

GENERATIONSSAMTAL

försonas och stärk er relation

Copyright © 20191207

GENERATIONSSAMTAL är en del av vad jag erbjuder i mitt företag Relationsfokus, parterapi och familjeterapi i Malmö. Jag har utifrån egna erfarenheter, både privat och i mitt arbete som familjeterapeut, utformat en behandlingsform för att stärka relationen mellan vuxet barn och förälder/föräldrar.


Utifrån ett genomarbetat upplägg erbjuder jag samtal mellan vuxet barn och förälder/föräldrar där fokus ligger på att utifrån valt tema lyssna, förstå, förlåta och försonas för att skapa förutsättning för en genuin återvunnen samhörighet, inte bara att osämjan upphör. Alla formas vi av nära relationer inom och utom den egna familjen. Erfarenheter av relationen mellan barn och förälder, den så kallade anknytningen, är både positiv och utvecklande och vid tillfällen negativ och hämmande. Jag erbjuder vuxna barn och dess föräldrar eller andra viktiga personer från barndomen samtal där vi tillsammans arbetar oss igenom olika tema som det vuxna barnet valt. Under pågående kontakt kan jag vid behov föreslå fler samtal. Om detta sker avgör givetvis ni om detta är något ni önskar. Detta sker oftast om jag känner att det skulle vara till fördel för er (enskilt eller tillsammans) att fördjupa er ytterligare tillsammans med mig.


Vid första & andra samtalet (75 min) samtalar jag med det vuxna barnet om dennes upplevelser och erfarenheter som idag präglar relationen till förälder/föräldrar. Vi väljer utifrån beskrivningen ut ett eller två teman och tillsammans förbereder vi oss på hur temat ska framföras på ett förståeligt sätt till föräldern/föräldrarna.


Vid tredje & fjärde samtalet (75 min) träffar jag förälder/föräldrarna och beskriver för dem kortfattat vilka tema som det vuxna barnet valt att samtala om. Vi talar om föräldrarnas uppfattning, sätter ord på känslor som kan leda till försvar eller attack och vad deras agerande egentligen står för. Vi förbereder oss tillsammans på hur föräldern/föräldrarna ska förhålla sig till beskrivningen i rummet och hur jag på bästa sätt ska kunna stödja och vägleda dem då de ska inta en lyssnande roll samt när de sedan ska reflektera över vad de hört.


Vid femte samtalet (90 min) träffas vi tillsammans. Jag kommer först introducera er till dagens upplägg sedan kort sammanfatta de valda teman där det vuxna barnet har möjlighet att förtydliga om jag missförstått något. Jag kommer sedan med det vuxna barnet fördjupa mig i valt tema, ge alternativa beskrivningar och hjälpa denne att sätta ord på sina känslor och tankar. Under tiden lyssnar föräldrarna på vårt samtal. Efter att jag samtalat med det vuxna barnet kommer jag tillsammans med förälder/föräldrar reflektera över samtalet och jag kan ses som en termostat som höjer och sänker värmen i rummet genom att bekräfta och utmana. Avslutningsvis samtalar vi tillsammans kring de två första delarna i denna session. Vi kommer här även tala om hur ni önskar arbeta vidare med temat. Jag kommer ge er min uppfattning om temat och ni kommer få med er olika förslag på hur ni med små steg ska stärka er relationen


Vid sjätte samtalet (90 min), vilket är frivilligt och oftast sker ca en månad senare, kommer vi följa upp det senaste samtalet och tala om de förändringar som skett eller varit frånvarande fram tills idag. Ni kommer även ges utrymme att samtala om nya känslor och tankar som framkommit efter vårt senaste samtal. Här bestämmer vi även om vi ska fortsätta ses i form av uppföljningssamtal eller om ni önskar påbörja en ny process.


Upplägg utifrån ett vuxet barn och en/två föräldrar
1.) Två enskilda samtal med det vuxna barnet, a 75 min
2.) Två enskilda samtal med förälder/föräldrar, a 75 min
3.) Gemensamt samtal 90 min
Pris: 7000 kr


Frivilligt uppföljningsmöte 90 min
Pris: 1500 kr

På fotot ser ni min äldsta dotter Alicia som här är tre veckor och hennes gammelfarmor Herta som på fotot är 100 år.