Välkommen

Välkommen till

IMG_20210103_160025_401
IMG_20201225_181816_455
TT med regnbåge
bild bro
havet
IMG_20210718_200653_648
Bild hav

INFORMATION 

Under hösten 2022 kommer jag minska ner mina parterapier och prioritera de par som väljer terapipaket, kärleksboozt eller generationssamtal där man för en reducerad kostnad bokar in samtliga samtal. Läs mer under Terapipaket, Kärleksboozt och Generationssamtal.


PARTERAPI, FAMILJETERAPI & GENERATIONSSAMTAL

Under hösten 2022 tar jag emot par och familjer följande dagar och tider.

Se datum/tider genom att klicka på länk:

TERAPI HÖSTEN 2022


FÖRELÄSNING

"Vi kom in som par och gick ut som familj"

Datum och tider för höstens föreläsningar:

FÖRELÄSNING HÖSTEN 2022

VEM ÄR JAG?

 

Mitt namn är Marcus Peterson och jag är auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut med familjeterapeutisk inriktning och Handledare- och lärare i psykoterapi. Jag har flera års erfarenhet av behandling med barn/unga, familj- och parrelaterade problem i både kommunal och privat regi.LÄS MER


HANDLEDNING

 

Jag erbjuder handledning till arbetsgrupper inom Socialtjänst, Barnpsykiatri eller annan verksamhet som på olika sätt arbetar för att stärka relationen mellan barn/ungdom och förälder samt den vuxna parrelationen. Jag är utbildad Handledare- och lärare med systemisk inriktning (steg 3) vid Linköpings universitet vilket innebär att jag kan skriva intyg som ni sedan kan använda om ni önskar studera för att bli legitimerade psykoterapeuter.

 


LÄS MER

GENERATIONSSAMTAL


Jag erbjuder samtal mellan vuxet barn och förälder/föräldrar eller annan viktig person i det vuxna barnets liv där fokus ligger på att utifrån valt tema lyssna, förstå, förlåta och försonas för att skapa förutsättning för en genuin återvunnen samhörighet, inte bara att osämjan upphör.


LÄS MER

PARTERAPI & FAMILJETERAPI


Välkommen till Lundbergsgatan 16, Slottstaden, i Malmö där jag erbjuder psykoterapi i form av parterapi, familjeterapi och generationssamtal. Gemensamt för parterapi och familjeterapi är att jag utgår ifrån relationen mellan två eller fler individer. När jag träffar par kan fokus vara att stärka relationen men också för att separera på ett bra sätt, speciellt då det finns barn som kan påverkas. I en relation påverkar och påverkas man av varandra och utifrån denna påverkan skapar man olika mönster och ens beteenden får olika funktioner. För att uppnå en förändring anser jag att de som berörs av problemet ska ges möjlighet att ge sin beskrivning för att vi sedan tillsammans ska nå en positiv förändring.


LÄS MER


FAMILJEREKONSTRUKTION

 

Tillsammans med Eva Thalén, auktoriserad socionom, leg.psykoterapeut och handledare, erbjuder jag olika gruppkonstellationer familjerekonstruktion. Vi är båda utbildade familjerekonstruktörer, vilket är en del av Handledare- och lärarutbildningen i familjeterapi (Steg.3) vid Linköpings universitet.

 

Familjerekonstruktion kan ses som individualterapi i grupp där fokus ligger på att deltagarna genom ett generationsperspektiv ska få en förståelse för hur man som person formats till den man är idag.

 

"Familjerekonstruktion är en strukturerad teknik för att utforska strukturer och processer i sin egen familjebakgrund och jämföra dessa med den aktuella livssituationen" (Lundsbye, Sandell, Ferm & Fälth, 1995).

 

LÄS MER

KONTAKT & PRIS


Här hittar ni kontaktuppgifter, vägbeskrivning (karta), priser och tider. Jag erbjuder samtalstider vardagar och tiderna är fasta. Vid förfrågning av lediga samtalstider använd kontaktformulär eller mail.
LÄS MER

MIN KOLLEGA


Mitt namn är Eva Thalén och min grundexamen är Socionom (1984). Jag har sedan vidareutbildat mig till legitimerad psykoterapeut med familjeterapeutisk inriktning och handledare- och lärare i psykoterapi. Jag har under många år arbetat med både par och familjer. Jag tar idag emot par och familjer på tisdagar i lokalen på Lundbergsgatan 16, Slottsstaden, i Malmö.


Bokning via mail:

evathalen@telia.com


LÄS MER

FÖRELÄSNING


Jag föreläser/handleder studenter vid Socionomutbildningen i Lund grunderna i familjeterapi och på grundutbildningen i Familjeterapi (Steg.1) förläser jag om "Att skiljas/separera när man har barn" och "Att leva i en bonusfamilj" samt om parterapi med utgångspunkt från John Gottman.


samarbete med Barmorskegruppen ÖresundAdmira kvinnohälsa och Hälsomedicinskt center erbjuder jag föreläsningen "Vi kom in som par, och gick ut som familj" för blivande föräldrar, med extra fokus på pappan. Jag erbjuder även myndigheter och företag som träffar nyblivna föräldrar föreläsning "Parrelationens påverkan på föräldraskapet".


LÄS MER

KUNSKAP


Här har ni som besöker denna hemsida möjlighet att ta del av intressanta artiklar och videoklipp kopplat till relationer i olika former samt delar av min medverka i radio, poddar och tidningar.LÄS MER

Copyright © 2015