Vem är jag?

Vem är jag?

Jag är auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut med familjeterapeutisk inriktning och Handledare- och lärare i psykoterapi. För att bli auktoriserad socionom krävs socionomexamen, minst tre års yrkeserfarenhet, dokumenterad extern handledning samt intyg om den sökandes lämplighet från två från varandra fristående personer som arbetar med och känner den sökande väl. Auktorisering utfärdas av Nämnden för auktorisering.

 

Legitimerad psykoteraput är en skyddad yrkestitel som endast får användas av legitimerad psykoterapeut. För att bli legitimerad psykoterapeut krävs grundutbildning på högskolenivå som socionom, psykolog, sjuksköterska, läkare eller präst och att personen erhållit psykoterapeutexamen med familj- kognitiv- eller psykodynamisk inriktning. Legitimationen ger klienten en garanti för att möta en person som har en gedigen och av socialstyrelsen godkänd utbildning. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen.

 

Jag är utbildad Handledare- och lärare i psykoterapi med systemteoretisk inrikning (45p) vid Linköpings Universitet. Utbildningen är godkänd av UHÄ och jag får skriva intyg på handledning som sedan kan användas om man önskar utbilda sig till legitimerad psykoterapeut.  I utbildningen ingick det även teoretisk och praktisk kunskap i familjerekonstruktion vilket även kan användas för att bli legitimerad psykoterapeut.

 

Jag föreläser på grundutbildningen i Familjeterapi (steg.1) vid Lunds Universitet. Utöver detta föreläser jag ca 20 gånger per år för blivande föräldrar med ett extra fokus på papporna. Jag handleder regelbundet olika arbetsgrupper som på olika sätt arbetar med relationer, främst föräldrar/barn, men också utifrån den vuxna parrelationen.


Jag är i grunden byggnadssnickare, men efter min utbildning fann jag att istället för att bygga familjers hus ett intresse av att börja arbeta med de som ska bo i husen. Första steget mot att i dag vara auktoriserad socionom och legitimerad psykoterapeut blev fritidsledarutbildningen på Hvilans Folkhögskola. Under och efter fritidsledarutbildningen arbetade jag på flertalet fritidsgårdar i Lund och fick senare en tjänst som ungdomsassistent på HVB Tonårsboendet, Socialförvaltningen i Lund. Efter fyra år som ungdomsassistent på Tonårsboendet fick jag en tjänst som Hasselapedagog på Hassela Skåne och arbetade där i nästan två år innan jag bestämde mig för att vidareutbilda mig till socionom.


Efter socionomprogrammet valde jag att vidareutbilda mig, vilket blev grundläggande utbildning i psykoterapi med inriktning familjeterapi (steg.1) som pågick på halvfart under ett och ett halvt år och psykoterapeututbildnigen med inriktning Familjeterapi (steg.2) som pågick på halvfart under tre år. Efter min steg.2 utbildning startade jag mitt företag och arbetade i två år innan jag hösten 2017 började studera Handledar- och lärarutbildning med systemteoretisk inriktning (steg.3) vid Linköpings universitet och tog examen januari 2019. Efter examen från Socionomprogrammet tills att jag år 2022 valde att enbart driva mitt egna företag arbetade på jag olika arbetsplatser, där fokus var att stärka relationen mellan par, föräldrar och föräldrar/barn.

Arbetslivserfarenhet

 

Ungdomsassistent på Tonårsboendet, Socialförvaltningen i Lund (1998-2002)

 

Hasselapedagog på Hassela Skåne öppenvård i Lund (2002-2003)

 

Ungdomsbehandlare på Steget, socialförvaltningen i Lund (2005)

 

Ungdomspedagog på Familjeenheten, socialförvaltningen i Lund (2007)

 

Familjebehandlare på Tonårsboendet, socialförvaltningen i Lund (2007-2009)

 

Familjebehandlare, ungdomsbehandlare och samordnare i behandlingsmetoden MTFC (Multidimentinal Treatment Fostercare), Familjeforum AB (2009-2013)

 

Familjebehandlare, ungdomsbehandlare och samordnare i behandlingsmetoden IHF (Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling), Familjeforum AB (2009-2013)

 

Familjebehandlare i Familjeteamet, socialförvaltningen i Vellinge (2013-2016)

 

Familjerådgivare vid Mentea AB i Helsingborg (2016-2017)

 

Familjebehandlare på Resursforum i Malmö (2017-2020)


Familjebehandlare i Ystad öppenvård, Socialförvaltningen i Ystad (2020-2022)

 

Handledare på fjärde terminen (familjeterapi) på Socialhögskolan i Lund (2010-2022)


Föreläser på grundutbildningen i Familjterapi (Steg.1) vid Lunds Universitet (återkommande uppdrag)


I samarbete med Barnmorskegruppen Öresund föreläser jag för blivande föräldrar, fokus på pappor (återkommande uppdrag)


I samarbete med Admira Kvinnohälsa i Lund föreläser jag för blivande föräldrar, fokus på pappor (återkommande uppdrag)


Handleder olika arbetsgrupper och är upphandlad av Kommunförbundet Skåne (återkommande uppdrag)

 

Utbildning

 

Socionomutbildningen vid Lunds Universitet (examen 2007)

Examensuppsats

 

Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning familjeterapi (Steg.1) vid Lunds Universitet (examen 2009)

 

Sexologi vid Malmö Högskola (examen 2011)

 

Legitimationsgrundande psykoterapiutbildning med inriktning familjeterapi (steg.2) vid Lunds Universitet (examen 2015)

Examensuppsats

 

Handledar- och lärarutbildning med systemteoretisk inriktning (steg.3) vid Linköpings Universitet (examen 2019)

Övriga meriter

Grundutbildning i A.R.T (Aggression Replacement Training)

 

Grundutbildning i FFT (Funktionell Familjeterapi)

 

Grundutbildning och vidareutbildning inom Lösningsfokuserat förhållningssätt

 

Grundutbildning i Connect familjehemsvård

 

Grundutbildning i EFT (Emotionell Fokuserad Parterapi)

 

Grundutbildning i ABFT (Anknytningsbaserad Familjeterapi)

 

Grundutbildning i HAP (Haschavvänjningsprogrammet)

 

Certifierad Familjeterapeut inom IHF (Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling)

 

Grundutbildning i Signs of safety


Grundutbildning i TMO (Trauma Medveten Omsorg)


Utbildad och har erfarenhet av att arbeta som familjebehandlare i Backa Barnet.