Min kollega Eva

Min kollega och samarbetspartner

Eva Thalén

Jag tog år 1984 examen som socionom på Socialhögskolan i Lund och sedan dess har jag arbetat inom flera olika områden som exempelvis kommunal socialtjänst, sjukhuskurator, missbruksvård, chef inom socialtjänst och privat öppenvård samt under de senaste snart femton åren som familjebehandlare/familjeterapeut och samordnare inom privat öppenvård. Under mina år som chef inom kommunal socialtjänst deltog jag i uppbyggnaden av en öppenvårdsenhet med fokus på familjebehandling samt Marte Meo-behandling.


Jag har vidareutbildat mig under flera år och idag är jag auktoriserad socionom, Legitimerad psykoterapeut med familjeterapeutisk inriktning (examen 2015) och handledare- och lärare i familjeterapi med systemteoretisk inriktning (examen 2019).


Sedan flera år tillbaka handleder jag olika personalgrupper inom socialtjänst och sjukvård.

Eva tar emot par- och familjer olika dagar i vecka.


Bokning sker via mail:

evathalen@telia.com


Hemsida:

www.viirelation.se