Familjerekonstruktion

FamiljerekonstruktionTillsammans med Eva Thalén, auktoriserad socionom, leg.psykoterapeut och handledare, erbjuder jag familjerekonstruktion till arbetsgrupper, vänner som vill lära känna varandra på en djupare nivå, familjer och i utbildningssyfte.


Familjerekonstruktion kan ses som ett individuellt terapeutiskt arbete i grupp där deltagarna ges möjlighet att fördjupa sig i olika relationer, familjemönster, roller som man fått eller tagit, familjehemligheter och dela med sig av både glädjefyllda och sorgsna livsöden. Varje deltagare kommer inför familjerekonstruktionen söka information tre generationer tillbaka i släkten med utgångspunkt från sig själv. Under familjerekonstruktionen ställer jag eller Eva fördjupande frågor, söker intressanta teman medan de andra i gruppen lyssnar och vid tillfälle kommer de få reflektera över deltagarens livshistoria. Familjerekonstruktionen avslutas med att man skriver ett personligt brev till en av deltagarna som läses upp i gruppen och som personen får med sig som ett minne för livet. Familjerekonstruktionen kan vara en hjälp att få förståelse för olika händelser i livet, släppa taget och försonas med sitt förflutna.


När man genomgått familjerekonstruktion får man ett intyg som man senare kan använda som en del av den egenterapi man behöver för att bli legitimerad psykoterapeut med systemisk inriktning.

Länk till intressant uppsats om familjerekonstruktion:

"Från huvudroll till statist, om konsten att spela roll i någon annans familj. En reflekterande studie om familjrekonstruktion."

(Örnemark, Cecilia & Bloomfield, Simon, 2015